Ise Kehte Hain Deen Ki Khidmat

Imam Sharani Rahimahullah Likhte Hain Ke Hafiz Ibne Shaheen Ki Musnad Fil Hadees 1600 Jildo Par Mushtamil Hai! 
Aur Likhte Hain Ke Unhone Jo Quran Ki Tafseer Likhi Hai Wo 1000 Jildo Par Mushtamil Hai! Aur Iske Ilawa Aapki 330 Kitabein Hain!!! 

Bayaan Kiya Gaya Hai Ke Shaykh Abdul Ghaffar Qausi Ne Mazhab -e- Shafayi Ke Bayaan Mein 1000 Jildein Tasneef Farmayi! 

Allama Ibne Jauzi Likhte Hain Ke Abul Wafa Bin Aqeel Ki Ek Kitab 800 Jildo Mein Hai Aur Aapne 80 Funoon Par Kitabein Likhi Hain! 

Bayaan Kiya Gaya Hai Ke Shaykh Abul Hasan Ash'ari Ne 600 Jildo Ki Ek Tafseer Likhi Hai! 

Shaykh -e- Akbar Ki Tafseer 100 Jildo Mein Hai! 

Imam Ibne Jareer Ne Apne Shagirdo Se Farmaya Tha Ke Agar Main Quran Ki Tafseer Likhu To Wo 30000 Awraaq Par Mushtamil Hogi! 

Imam Muhammad Ki Taleefat 1000 Ke Qareeb Hain! 
Imam Ibne Jareer Ne Apni Zindagi Mein 3,58,000 Awraaq (Pages) Likhe! 
Allama Baqlani Ne Sirf Motazila Ke Radd Mein 70000 Awraaq Likhe! 

Imam Suyooti Ki Tasaneef Ki Tadaad 500 Ke Qareeb Hai Jin Mein Se Bahut Si Kayi Jildo Par Mushtamil Hai! 
Imam Ghazali Ne 78 Kitabein Likhi Jin Mein Se Sirf Ek Kitab 40 Jildo Ki Hai! 
Mash'hoor Tabeeb Ibne Seena Ki Bhi Kayi Kitabein Hain Jo Kayi Jildo Par Mushtamil Hai 

Hafiz Ibne Hajar Asqalani Ki Ek Kitab 14 Jildo Mein Hai, Ek 12 Jildo Mein Hai Aur Ek 5 Jildo Mein Hai Aur Iske Ilawa Bhi Kayi Kitabein Aapki Hain

Imam -e- Ahle Sunnat, Imam Ahmad Raza Rahimahullah Ne 1000 Se Zyada Kitabein Tasneef Farmayi

(ماخوذ از ارشاد الحیاری و علم و علما کی اہمیت) 

Allah Ta'ala In Buzurgo Ke Sadqe Humein Bhi Likhne Ki Salahiyat Ata Farmaye (Aamin) 

Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post