Pet Bhar Kar Khana Bhi Bidd'at Hai!

Ummul Momineen, Syeda Ayesha Siddiqa Radiallaho Ta'ala Anha Farmati Hain Ke Rasoolullah ﷺ Ke (Dunya Se Tashreef Le Jaane Ke) Baad Jo Bidd'at Sabse Pehle Zaahir Huyi Wo Shikam Sairi (Pet Bhar Kar Khana) Hai

(احیاء علوم الدین، ربع المہلکات، کتاب کسر الشہوتین، الفائدة الخامسة، ص1010، ط دارالکتاب العربی بیروت، س1429ھ)

Wahabiyo Ko Chahiye Ke Milad Shareef Aur Deegar Mamoolat -e- Ahle Sunnat Par Bidd'at Bidd'at Ke Fatwe Lagane Ke Bajaye Shikam Sairi Jaisi Haqeeqi Bidd'at Ke Khilaf Awaaz Uthayein!
Aur Khud Bhi Kam Khane Ki Sunnat Par Amal Karein Taaki Aapke Dimagho Ko Kuchh Hawa Lage, Sochne Samajhne Ki Salahiyat Bedaar Ho Aur Ummat Par Zalimana Fatwe Daaghne Se Baaz Aa Jaayein

Allama Luqman Shahid Sahab Qibla

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post