Imam Rabee Bin Naafe Halabi Aur Hazrat Ameer -e- Muawiya

Imam Rabee Bin Naafe Halabi (Mutawaffa 241 Hijri) Farmate Hain Ke Hazrate Ameer -e- Muawiya Radiallaho Ta'ala Anho Rasool -e- Kareem ﷺ Ke Sahaba Ka Parda Hain, Jab Koi Shakhs Parda Uthata Hai To Jo Kuchh Uske Pichhe Hai Us Par Bhi Juraat Karta Hai
Yaani Jo Hazrat Ameer -e- Muawiya Radiallaho Ta'ala Anho Par Taan Karta Hai Ek Waqt Aisa Aata Hai Ke Wo Deegar Sahaba Par Bhi Zubaan Daraaz Karta Hai

(البدایہ والنھایہ، ج8، ص148-
تاریخ بغداد، ج1، ص577-
تاریخ دمشق، ج59، ص209 بہ حوالہ من ھو معاویہ مصنفہ علامہ لقمان شاہد)

Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post