Koi Waqt Bhi Hota Hai

Allama Ibne Jauzi Likhte Hain Ke Basra Mein Ek Shakhs Qareebul Marg (Maut Ke Qareeb) Tha
Ek Shakhs Aaya Aur Marne Waale Se Kehne Laga :
Aye Fulaan! Is Tarah Kaho "La Ilaha Illallahu" Aur Agar Chaho To Yun Kaho "La Ilaha Illallaha" (Yaani Lafze Allah Ko Zabar Ke Saath Padho) Albatta Pehli Soorat (Yaani Lafze Allah Ko Pesh Ke Saath) Padhna Imam Saybuwiya Ke Nazdeek Zyada Achha Hai 
Ye Sun Kar Abul Eina Ne Kaha Ke Ye Kanjri Ki Awlaad Naza Ki Haalat Mein, Marne Waale Par Nahwiyo Ke Qaul Pesh Kar Raha Hai 

(ملخصاً: اخبار الحمقى والمغفلين، مترجم، ص192، 193)

Har Kaam Ke Liye Ek Sahih Waqt Hota Hai Aur Munasib Jagah Bhi
Agar Aap Ke Paas Ilm Hai To Use Aisi Jagah Bayaan Karein Jahan Us Ki Zaroorat Ho, Agar Aap Bhi Mazkoora Shakhs Ki Tarah Marne Waale Ke Saamne Arabi Grammer Ke Qawaid Bayaan Karenge Ya Na Ahal Logon Ke Samne Ilm Jhadenge To Aap Ko "Ahle Ilm" Mein Nahin Balki "Kanjri Ki Awlaad" Mein Shumar Kiya Jayega

Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post