Dunya Ke Liye Ilm

Nabiye Kareem ﷺ Ne Irshad Farmaya Ke Jo Allah Ki Raza Ke Ilawa Kisi Aur Maqsad Ke Liye Ilme Deen Haasil Kare To Wo Apna Thikana Jahannam Mein Bana Le 

(جامع الترمذی، باب ماجاء فیمن یطلب بعلمه الدنیاء، ح2655) 

Sunan Tirmizi Ke Jis Baab Mein Ye Hadees Hai Us Ka Unwaan Hai :

"باب ماجاء فیمن یطلب بعلمه الدنیاء"

Yaani "Jo Ilm Ke Zariye Dunya Ka Talabgaar Ho" Aur Isi Baab Mein Ek Aur Hadees Kuchh Yun Hai Ke Nabiye Kareem ﷺ Ne Irshad Farmaya :

Jo Shakhs Ilme Is Liye Haasil Kare Taaki Us Ke Zariye Ulama Ka Muqabla Kare Ya Juhala Ke Saath Bahas Kare Ya Logon Ki Tawajjoh Apni Taraf Mabzool Kare To Allah Ta'ala Use Jahannam Mein Dakhil Karega

(ایضاً، ح2654) 

Allah Ta'ala Humein Faqat Apni Raza Ke Liye Ilm Haasil Karne Ki Toufique Ata Farmaye 

Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post