Ilm Haasil Karne Ka Maqsad 

Ilm Haasil Karne Se Pehle Ye Niyyat Honi Chahiye Ke Hum Us Par Amal Karenge Aur Ho Saka To Dusro Ko Bhi Targheeb Dilayenge
Ilm Ko Dunya Ke Liye Haasil Karna Qiyamat Ki Nishaniyo Mein Se Ek Hai

Nabiye Kareem ﷺ Ne Qiyamat Ki Ek Nishani Ye Batayi Ke Deeni Gharz Ke Ilawa Ilm Haasil Kiya Jayega

(سنن الترمذی، باب ماجاء فی علامة حلول المسخ والخسف، ح2211) 

Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post