Aye Musalmano! Tum Kaise Sukoon Se Ho?


Hazrate Abdullah Bin Mubarak Rahimahullah Farmate Hain :


کیف القرار و کیف یھدا مسلم 

والمسلمات مع العدو المعتدی


Kisi Musalman Ko Kaise Qaraar Haasil Ho Aur Woh Kyun Kar Pur Sukoon Ho Sakta Hai Jab Ke Musalman Auratein Sarkash Dushmanon Ki Qaid Mein Ho


الضاربات خدودھن برنته

الداعیات نبیھن محمد 


Jo (Yaani Wo Auratein) Cheekho Pukar Karte Huye Apne Rukhsaar Peet'ti Hain Aur Apne Nabi Sayyiduna Muhammad ﷺ Ko Pukarti Hain


القائلات اذا خشین فضیحۃ

جھد المقالۃ لیتنالم نولد


Zillat Wa Ruswayi Ke Khauf Se Majboor Ho Kar Sakht Tareen Baat Kahti Hain Ki Aye Kash Ham Paida Hi Na Huye Hoti


ما تسطیع وما لھا من حیلۃ

الا التستر من اخیھا بالید


Na To Woh Koi Taaqat Rakhti Hain Aur Na To Koi Heela Kar Sakti Hain Siwaaye Is Baat Ke Ki Haath Ke Sath Apne Bhai Se Parda Kar Lein


ایھا الناسک الذی لبس الصوف

واضحی یعدفی العباد


Aye Narm Libas Pahan Kar Ibaadat Guzaron Mein Shamil Hone Waale Sufi! 


الزم الثغر والتعبد فیہ

لیس بغداد مسکن الزھاد


Sarhad Ko Lazim Pakad Aur Wahin Ibaadat Mein Mashgool Ho Jaa Kyun Ki Baghdaad To Zaahidon Ka Thikana Nahin Hai


ان البغداد للملوک محل

و مناخ للقاری الصیاد


Beshak Baghdaad To Badshahon Ka Mahal Wa Maskan Hai Aur Shikaari Ulama Ki Shikaar Gaah Hain


(اسلام کا تصور جہاد) 


Aaj Jab Ki Musalmanon Par Zulm Kiya Ja Raha Hai, Aise Mein Humein Kis Tarah Sukoon Haasil Ho Sakta Hai

Humein Mazloomon Ke Dard Ko Mahsoos Karna Hoga Aur Zaalimon Se Jung Ki Taiyyari Karni Hogi Warna Woh Din Door Nahin Jab Ham Bhi Isi Zulm Ke Shikaar Honge Jis Ke Aaj Humare Bhai Aur Bahnein Hain


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post