Kya Huzoor ﷺ Ki Wafaat Baarah Rabi Ul Awwal Ko Hui?


Meelad Un Nabi ﷺ Par Aitraaz Karne Waale Yah Bhi Aitraaz Karte Hain Ki Chunki Huzoor ﷺ Ki Wafaat Baarah Rabi Ul Awwal Ko Hui, Isi Liye Meelad Ki Khushi Manana Sahih Nahin Hai, 

Pehli Baat To Yah Hai Ki Huzoor ﷺ Ki Wafaat Baarah Rabi Ul Awwal Ko Nahin Hui Aur Doosri Baat Yah Ki Agar Hoti Bhi To Is Wajah Se Meelad Ki Khushi Manane Par Koi Farq Nahin Padhta


Bukhari Shareef Ki Hadees Ke Mutaabiq Huzoor ﷺ Ki Wafat Rabi Ul Awwal Ke Mahine Mein Peer Ke Din Hui Aur Jis Saal Hajjat Ul Wada'A Tha, Us Saal Yaum E Arfa Jumu'ah Ke Din Tha Yaani Zulhijjah Ki Nau Tareekh Jumu'ah Ko Thi

Ab Rabi Ul Awwal Ko Teen Mahine Rah Jaate Hain, Zul Hijjah, Muharram Aur Safar; Ab Hisaab Lagaya Jaaye To Rabi Ul Awwal Ke Mahine Mein Peer Ka Din Kisi Tarah Baarah Tareekh Ko Nahin Aata 

Agar Teenon Mahine Tees Din Ke Tasleem Kar Liye Jaaye To Peer Ka Din Chaar Rabi Ul Awwal Hogi Aur Agar Teenon Mahine Untees Din Ke Tasleem Kar Liye Jaaye To Peer Ke Din Do Rabi Ul Awwal Hogi Aur Agar Do Mahine Tees Ke Aur Ek Untees Ka Tasleem Kiya Jaaye To Peer Ke Din Saat Rabi Ul Awwal Hogi Aur Agar Yeh Farz Kiya Jaaye Ki Do Mahine Untees Ke Aur Ek Maheena Tees Ka Tha (Aur Yahi Saheeh Hai) To Peer Ke Din Ek Rabi Ul Awwal Hogi 

Kisi Bhi Tarah Hisaab Lagaya Jaaye To Peer Ka Din Baarah Rabi Ul Awwal Ko Nahin Aata Jis Se Saaf Zaahir Hai Ki Wafaat Baarah Tareekh Ko Nahin Hui


Kayi Ulama -E- Ahle Sunnat Ne Bhi Tasreeh Ki Hai Ki Tareekh -e- Wafaat Ya To Ek Rabi Ul Awwal Hai Ya Do, Hatta Ki Aitraaz Karne Waalon Ke Ulama Ne Bhi Waazeh Alfaaz Mein Likha Hai Ki Kisi Tarah Huzoor ﷺ Ki Wafaat Baarah Rabi Ul Awwal Ko Nahin Hui 

Hawale Zel Mein Naql Kiye Jaate Hain


(انظر: الطبقات الکبری، ج2، ص208، 209،

دلائل النبوۃ، ج7، ص235، 

مختصر تاریخ دمشق، ج2، ص387، 

تہذیب الکمال، ج1، ص55، 

الاشارۃ الی سیرت المصطفی، ص351، 

الروض الانف مع السیرۃ النبویۃ، ج4، ص439، 440،

البدایہ والنھایہ، ج4، ص228، 

فتح الباری، ج8، ص473، 474،

عمدۃ القاری، ج18، ص60، 

التوشیح، ج4، ص143، 

سبل الہدی والرشاد، ج12، ص305، 

المرقاۃ، ج1، ص238، 

انسان العیون، ج3، ص473، 

سیرت رسول عربی، ص226، 

اشرف علی تھانوی، نشر الطیب، ص241، 

شبلی نعمانی، سیرت النبی، ج2، ص106، 107) 


(ماخذ: علامہ غلام رسول سعیدی، تبیان القرآن، ج7، ص576 تا 578)


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post