Abde Mustafa : Bas Ek Naam Nahin Pehchan Hai


Abde Mustafa, Ye Naam Kisi Shakhs Ya Kisi Tanzeem Ke Liye Khaas Nahin Balki Har Sunni Abde Mustafa Hai

Jis Jis Ke Aaqa Mustafa Kareem Hain Wo Abde Mustafa Hai


Jaise Sab Ka Khuda Hai Ek Hai Waise Hi

Inka Unka Tumhara Humara Nabi


Abde Mustafa Ek Naam Hi Nahin Balki Haq Aur Batil Ke Darmiyan Ek Pehchan Hai

Khud Ko Abde Mustafa Kehne Se Katrane Waale Aur Is Mein Shirk Ka Pahlu Dhundne Waale Khud Ki Nishan Dehi Kar Dete Hain Ke Wo Kis Taraf Hain


Aap Khud Ko Abde Mustafa Kahein, Abde Mustafa Likhein, Har Sunni Fakhr Ke Saath Kahe Ke Haan Main Hoon Abde Mustafa 


Deo Ke Bando Se Hum Ko Kya Gharz

Hum Hain Abde Mustafa Phir Tujh Ko Kya


Jo Sirf Abdullah Hone Ka Daawa Karte Hain Aur Abde Mustafa Kehlane Mein Jinhein Shirk Nazar Aata Hai Wo Jaan Lein Ke Jab Tak Koi Huzoor Sallallaho Ta'ala Alaihi Wasallam Ko Apna Malik Na Maane Tab Tak Wo Iman Ki Meethas Nahin Pa Sakta


Khauf Na Rakh Raza Zara, Tu To Hai Abde Mustafa 

Tere Liye Amaan Hai Tere Liye Amaan Hai 


Ibadatein Zaroori Hain Inkaar Nahin Par Jab Hum Abde Mustafa Hain To, 


Hum Rasoolullah Ke, Jannat Rasoolullah Ki


Hum Sab Abde Mustafa Hain, Ye Naam Humara Aqeeda Hai, Ye Naam Humari Pehchan Hai Aur Ye Naam Humein Dusro Se Alag Karta Hai 


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post