Changez Khan Ka Pota Aur Hazrate Shaykh Saadi


Changez Khan Ke Pote Aur Halaku Khan Ke Bete Abaqa Khan Se Jab Hazrate Shaykh Saadi Rahimahullahu Ta'ala Ki Mulaqat Huyi To Aapne Bina Dare Usse Guftagu Ki Aur Jab Jaane Lage To Usne Kaha Ke Mujhe Kuchh Naseehat Kijiye 

Aapne Farmaya : Dunya Se Neki Aur Badi Aakhirat Mein Saath Jayegi, Ab Tumhein Ikhteyar Hai Ke In Dono Mein Se Tumhein Kya Saath Le Jaana Manzoor Hai


Abaqa Khan Ne Guzarish Ki Ke Is Nasihat Ko Ash'aar Ka Jaama Pehna Dijiye

Hazrate Shaykh Ne Usi Waqt Kaha :


شہے کہ پاس رعیت نگاہ میدارد

حلال باد خراجش کہ مزد چوپانی است

وگرنہ راعئ خلق است زہر مارش باد 

کہ ہرچہ میخورد از جزیۂ مسلمانی است


"Yaani Jo Badshah Riaya Ki Sahih Taur Par Hifazat Karta Hai Uske Liye Khiraaj Isliye Halaal Hai Ke Usne Hifazat Ki Ujrat Wusool Ki Hai Aur Agar Makhlooq Ki Hifazat Nahin Karta To Khuda Kare Ke Khiraj Uske Liye Zehre Qatil Ho Kyunki Wo Musalmano Ka Jizya (Tax) Kha Raha Hai"


Abaqa Khan Ki Aankho Mein Aansu Aa Gaye Aur Kayi Dafa Puchha Ke Main Makhlooq Ka Muhafiz Hoon Ya Nahin? 

Aapne Farmaya Ke Agar Aap Muhafiz Hain To Pehla Sher Aapke Munasib Hai Warna Dusra Sher


Abaqa Khan Aapki Nasihat Se Khush Hua Aur Aapko Aizaz Ke Saath Rukhsat Kiya 

Is Tariqe Se Ek Aam Aadmi Ko Nasihat Karna Mushkil Hai Magar Shaykh Saadi Ne Mongol Badshah Ke Samne Poori Bebaki Se Haque Ki Awaaz Ko Buland Kiya

Zamane Ko Zaroorat Hai Zalimo Ki Aankh Mein Aankh Daal Kar Be Khauf Bolne Waale Logon Ki 

Allah Ta'ala Humein Bhi In Mubarak Hastiyo Ke Sadqe Haq Bolne Ki Taufiq Ata Farmaye 


(عظمتوں کے پاسبان، ص13، 14)


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post