Padha Likha Gu Khayega


Ye Jumla Mash'hoor Hai Aur Shayad Aapne Bhi Suna Hoga Ke Log Kehte Huye Nazar Aate Hain Ke Ek Zamana Aisa Aayega Ke Padha Likha Gu Khayega Aur Kuchh Log Is Par Ek Riwayat Tak Bayaan Karte Hain Ke Sahaba Ne Dekha Ke Ek Parinda Hai Jis Ke Paro Par Kalima Likha Hua Hai Aur Wo Gandagi Kha Raha Hai Aur Phir Huzoor Sallallaho Ta'ala Alaihi Wasallam Ne Dekha To Irshad Farmaya Ke Ek Zamana Aisa Aayega Ke Padhe Likhe Log Gande Kaamo Mein Mubtila Ho Jaayenge Aur Ulama Ghair Sharayi Harkatein Karenge, Ye Usi Ki Taraf Ishara Hai (Ye Mafhoom Hai Jo Humne Bayaan Kiya) 


Is Riwayat Ke Baare Mein Mufti Muhammad Niyaz Barkati Misbahi Hafizahullahu Ta'ala Likhte Hain Ke Talashe Bisyaar Ke Bawajood Aisi Koi Riwayat Nahin Mili Aur Ye Mauzu Maloom Hoti Hai (Yaani Aisi Hadees Nahin Hai) Aur Hadeesein Ghadna Haraame Qatayi Aur Gunahe Kabira Hai


(ملتقطاً: فتاوی مرکز تربیت افتا، ج2، ص513) 


Jo Log Aisi Riwayat Bayaan Karte Hain Aur Phir Ise Bunyad Bana Kar Ulama Ki Tauheen Karte Huye Kehte Hain Ke Ye Padhe Likhe Gu Khaate Hain, Unhein Chahiye Ke Is Riwayat Ka Hawala Pesh Karein Aur Agar Na Kar Sakein To Suni Sunayi Baat Bayaan Karne Se Tauba Karein Aur Ise Hadees Batane Waalo Par Lazim Hai Ke Iski Sanad Aur Ibarat Pesh Karein Warna Huzoor Sallallaho Ta'ala Alaihi Wasallam Par Jhoot Bandh Kar Jahannam Mein Apna Thikana Na Banayein 


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post