Rap Songs Aur Naat


Naat Sunne Se Ishqe Rasool Mein Izafa Hota Aur Ye Ek Ibadat Bhi Hai Par Ise Bhi Kuchh Logon Ne Khel Kood Ka Samaan Bana Liya Hai

Kuchh Naat Padhne Waale Gaano Ki Tarz Ko Apnate Hain Aur Kuchh Rap Style Mein Naat Padhte Hain

In Se Parhez Karna Zaroori Hai 


Behrul Uloom, Allama Mufti Abdul Mannan Aazmi Rahimahullahu Ta'ala Likhte Hain Ke Ash'aar Aur Geeto Ke Mukhtalaf Wazan Aur Behrein Hoti Hain Jin Mein Har Qism Ke Mazmoon Ko Nazm Kiya Ja Sakta Hai Aur Mukhtalaf Lehje Aur Dhun Mein Gaaya Ja Sakta Hai Isliye Koi Qayeda -e- Kulliya Nahin Bataya Ja Sakta Ke Fulaan Fulaan Tarz Par Naat Padhni Chahiye Aur Fulaan Par Nahin

Haan Naat Shareef Ke Liye Pur Waqaar Aur Sanjeeda Labo Lehja Hona Chahiye Aur Ghair Muhazzab Labo Lehje Se Parhez Karna Chahiye 


(فتاوی بحر العلوم، ج5، ص329) 


Mufti Muhammad Qasim Ziaul Qadri Likhte Hain Ke Mash'hoor Gaano Ki Tarz Par Naat Padhna Mana Hai Lihaza Isse Ehtiraz Kiya Jaaye 

Haan Agar Kisi Ne Naat Par Koi Tarz Lagayi Aur Baad Mein Kisi Ne Usi Tarz Par Gaana Gaaya To Ab Us Tarz Par Naat Padhne Mein Haraj Nahin


(فتاوی یورپ و برطانیہ، ص385) 


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post