Sufi ke Liye Bhi Shariyat Hai 


Imam Sharani Rehmatullahi Alaih farmate hai ke Aik Aisa Shakhs mere pas Aaya Jiske Sath Iske Motaqideen ki Ek Jamat thi, Wo Shakhs Be Ilm tha. 

Us ko Fana wa Baqa me koi Zauq Hasil na tha. Mere pas Chand Roj Thahara Me ne Use Aik Din Puchha ke Wuzu Aur Namaz ki Sharte Batao Kya hai?

Kehne laga ke Mene Ilm Hasil nahi Kiya. 


Mene kaha : Bhai, Quran o Sunnat ke Zahir par Ebadat ka Sahi karna Lazim hai Jo Shakhs Wajib Aur Mustahab, Haram Aur Makruh me Farq Nahi Janata Wo to Jahil hai Aur Jahil ki Iqtada na Zahir me Durust hai na batin me. Us ne Iska Koi jawab na diya Aur Chala gaya; Allah Talla ne Muje Uske Shar se Bachaya. 


(تنبيه المغترین، الباب الاول، شروعہ فی المقصود، ص19)


Malum Hua ki jo Log Tasawwuf ko Quran o Sunnat ke Khilaf Samajate hai, Wo Sakht Galati par hai Balke Taswwuf Mein Itteba -e- Quran o Sunnat nihayat hi Zaroori Amr hai. 


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post