Aql Ka Aainah


Manqool Hai Ke Tajribah Aql Ka Aainah Hai Isi Liye Burhe Afraad Ki Raae Ki Ta'reef Ki Jaati Hai Yahan Tak Kahan Jata Hai Ke Burhe Afraad Waqaar Ka Darakht Hote Hain, Wo Na To Bhatakte Hain Aur Na Hi Be-aqli Ka Shikaar Hote Hain.


Burhe Afraad Ki Raae Ko Ikhtiyaar Karo Kyunke Un Ke Paas Aql O Daanaai Na Bhi Ho To Zindagi Bhar Ke Tajribaat Ki Badaulat Un Ki Raae Dusron Se Achhi Hoti Hai.


Aik Shaair Kehta Hai:


اِذَا طَـالَ عُمْـرُ الْمَـرْءِ فِیْ غَـیْرِ اٰفَـةِ  

اَفَـادَتْ لَـهُ الْاَیَّـامُ فِیْ کَـرِّھَـا عَـقَلاً 


Tarjama: 

Kya Tum Nahi Dekhte Ke Aql, Aql Walon Ke Liye Zeenat Hai

Lekin Aql Ka Kamaal Taweel Tajribon Se Hasil Hota Hai. 


Aik Aur Shaair Ne Kaha Hai:


اِذَا طَـالَ عُمْـرُ الْمَـرْءِ فِیْ غَـیْرِ اٰفَـةِ  

اَفَـادَتْ لَـهُ الْاَیَّـامُ فِیْ کَـرِّھَـا عَـقَلاً


Tarjama:


Jab Koi Shakhs Bighair Aafat Ke Taweel Umr Guzaare To Zindagi Use Aql Ka Tohfa Deti Hai.


Aamir Bin Abde Qais Ka Qol Hai: Tumhari Aql Tumhein Be Faaidah Kaamon Se Roke To Tum Waaqai Aql Mand Ho.

Manqool Hai Ke Haqeeqi Izzat Aql Ke Zariye Milne Wali Izzat Hai Jabke Haqeeqi Maal Daari Dil Ki Maal Daari Hai.


Aik Daana Ka Qol Hai Ke Aql Mand Jahan Bhi Ho Apni Aql Ki Badaulat Guzara Kar Leta Hai Jaisa Ke Sher Jahan Bhi Ho Apni Quwwat Ke Zariye Zindagi Basr Kar Leta Hai

(Deen O Dunya Ki Anokhi Baatein, Safha 51)


Abde Mustafa

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post