Azmate Sahaba 


Allah Ta'ala Ne Unhein Huzur ﷺ  Ke (Wisaal Ke) Baad (Zameen Mein Aap ﷺ Ka ) Khalifa Banaya Aur Hazrate Abu Bakar, Hazrate Umar, Hazrate Usman, Aur Hazrate Ali Radiallaho Anhum Jamee Ummat Ke Liye Baaise Barkat Hain. 


Allah Ta'Ala Ne (Un Sahaba Hi Ke Muta'alliq) Farmaya Hai : Allah Unse Raazi Ho Gaya Hai Aur Woh Allah Se Raazi Ho Gaye Hain, Yahi Allah (Waalon) Ki Jama'at Hai. 


Kaha Jata Hai:

Jisne Hazrate Abu Bakar Siddique Se Mohabbat Ki Usne Deen Ki Aqamat Ka Fareeza Sar Anjaam Diya. Jisne Hazrate Umar Se Mohabbat Ki Usne Raahe Deen Ko Wazeh Kiya. 

Aur Jisne Hazrate Usman Se Mohabbat Ki Woh Noore Ilahi Se Mustansar Hua Aur Jisne Hazrate Ali Ibne Abi Talib Raziallahu Ta'Ala Anhu Se Mohabbat Ki Usne Deen Ki Pukhta Rassi Ko Mazbuti Se Thaam Liya. 

Jis Shakhs Ne Huzur ﷺ Ke Sahaba Ke Baare Mein Kalimaate Khair Kahe Wo Nefaaq Se Bari Ho Gaya. 

Un Sahaba Mein Se Ek Ke Itne Fazail Hain Jo Apni Kasrat Ke Baais Had e Shumaar Se Bahar Hain. 


Rasool ﷺ Ne Sahaba Ki Tareef Farmayi Hai Aur Unhein Sitaron Se Tashbeeh Di Hai, Is Tashbeeh Ke Zariye Aap ﷺ Ne Apni Ummat Ko Unke Umoor E Deen Mein ( Husool E Rahnumaayi Ke Liye) Sahaba Ki Iqtedaa Par Ubhara Hai Jaise Ki Woh Apne Duniyawi Umoor Mein Apni Zaruriyat Ke Liye BahroBar Ki Taareekyon Mein (Rasta Janne Ke Liye) Sitaron Se Rahnumaayi Lete Hain.


Rasool ﷺ Ne Farmaya: Be Shak Mere Sahaba Ki Misaal Aasamaan Par Sitaron Jaisi Hai, Un Mein Se Jis Ko Bhi Thaamoge Hidayat Paa Jaoge Aur Mere Sahaba Ka Ikhtilaaf (Bhi) Tumhare Baaise Rahmat Hai. 


Hazrate Nuseer Ja'alooq Raziallahu Ta'Ala Anhu Riwayat Karte Hain Ki Hazrate Abdullah Bin Umar Raziallahu Ta'Ala Anhu Farmaya Karte The Ki Hazrat Muhammad ﷺ Ke Ashaab Ko Bura Mat Kaho, Kiun Ki Sahaba Mein Se Kisi Ek Ka (Huzur ﷺ Ki Sohbat Mein Guzra Hua) Ek Lamha Tumhari Zindagi Bhar Ke Aamaal Se Behtar Hai. 


Rasool ﷺ Ne Farmaya: Beshak Allah Ta'Ala Ne (Tamaam Rasoolon Mein Se) Mujhe Chuna Aur Mere Waasta Se (Puri Ummat Mein Se) Mere Sahaba Ko Chuna So Usne Un Mein Se Mere Liye Wuzra'a, Mua'aweneen Wa Madad Gaar Aur Sasurali Rishte Daar Banaye Lihaza Jis Ne Unhein Gaali Di To Us Par Allah Ta'Ala, Uske Farishton Aur Tamaam Logon Ki La'anat Ho Qayamat Ke Roz Allah Ta'Ala Uske Kisi Farz O Nafal Ko Qubool Nahi Karega. 


Hazrate Abdullah bin Abbas Se Marwi Hai Ki Huzur ﷺ Ne Farmaya: Mere Sahaba Ki Khaamiyaan Aur Buraaiyan Bayaan Na Kiya Karo Ki Unke Hawale Se Tumhare Dil Baaham Ikhtilaaf Ka Shikaar Ho Jayenge; Balki Mere Sahaba Ke Mohasin Aur Khoobiyon Ka Tajkirah Kiya Karo Yaha Tak Ki Tumhare Dil Unki Nisbat Baaham Ikaththe Ho (Kar Muttafiq Ho) Jaaye. 


(اخرجہ الدیلمی فی مسند الفردوس، 5/7362/ الرقم 31) 


Maakhooj : Azmate Sahabiyat Aur Haqeeqate Khilafat 


Haasile Kalam Ye Hai Ki Azmate Sahaba Bahut Hi Bulando Bala Hai. 

Dua Hai Allah Ta'Ala Hamein Tauheen E Sahaba Raziallahu Anhu Se Mahfooz Farmaye 


Abde Mustafa

Dilbar Rahi Asdaqui

Post a Comment

Leave Your Precious Comment Here

Previous Post Next Post